" Energie horoskopů..."

Každý má svůj nezaměnitelný " horoskop ",

každý je jiný,

každý je jedinečný...

" Horoskop..."

Je zjednodušeným záznamem " oblohy " v momentě  " zrození jedince."

K sestavení " horoskopu " je důležité znát informace  - o datu, času a místu narození.

" Horoskop" se skládá z těchto tří základních prvků:

 • " Planety " - představují  " energii."
 • " Znamení " - ukazují na to, jak se tato " energie " bude projevovat.
 • " Domy " - ukazují, kde k tomu projevu dojde.

Teprve spojením všech " těchto prvků " a jejich interpretací,  je možné vytvořit " celkový obraz jedince."

Horoskopy - výběr vlevo pod rubrikou

Co je horoskop

Co je to vlastně horoskop?

 • " Astrologie " se zabývá " pohybem planet" a jejich vzájemnými vztahy.
 • Sleduje souvislosti mezi tím, co se děje na " obloze " a tím, co se děje na " Zemi" a v našem životě.
 • Každá " planeta" symbolizuje určitý druh " energie."

" Horoskop zrození..."

 • Nebo-li " nativita či radix ", je obraz " oblohy - postavení planet - v okamžiku", kdy se narodil člověk nebo vznikla nějaká myšlenka či věc.
 • " Horoskop" je výklad " postavení planet ve " dvanácti znameních zvířetníku a ve dvanácti horizontálních domech", které představují jednotlivé oblasti našeho života.

K orientačnímu zmapování osobnosti používá astrologie živlů:

 • Vody
 • Země
 • Vzduchu
 • Ohně

" Nativita..."

 • Je obrazem našeho skutečného „ Já .“
 • Jsou v ní naznačeny naše možnosti a nejlepší cesta, jak je rozvíjet, jak hledat své místo ve světě.
 • Svého skutečného „ Já “ si však většinou nejste vědomi, protože vás velmi silně ovlivňuje rodina, společnost, kultura, morálka.
 • Tento vliv je nejsilnější v dětství, ale částečně trvá i v dospělosti.
 • Jestliže chcete rozvíjet své skutečné možnosti, musíte se odpoutat od hodnot a měřítek okolí a stát se skutečnou individualitou.

Astrologie také ukazuje...

 • Která témata vaší " nativity" jsou v určitém okamžiku důležitá, co se od vás vyžaduje.
 • Která oblast vyžaduje přehodnocení vašeho přístupu.
 • Tak pomáhá důvěřovat změnám v životě a učit se jim naslouchat.
 • Přistupovat k životu jako k procesu růstu a respektovat cykly, kterými procházíte.

" Horoskop " může být ukazatelem:

 • " Cesty", ve které životní oblasti by jste se měli ovládat a snažit se o opačné chování než vás planety nutí.
 • Kde naopak potřebujete povzbudit, jaké máte nadání, k čemu se hodíte a od čeho máte raději odejít.

Růst není možný bez překážek, jenom jejich překonáváním můžete zrát!

Pro vývoj vaší duše potřebujete mít vždy možnost svobodné volby, rozhodováním sílíte a moudříte!

Co se z horoskopu dozvíte

Z horoskopu se můžete dozvědět:

 • jak působíte na své okolí
 • jak se projevujete
 • jak se pouštíte do nových věcí
 • jak si vážíte sami sebe
 • jaký máte vztah k majetku
 • jak myslíte
 • jak se vyjadřujete
 • jak se učíte
 • jak komunikujete s lidmi
 • jak vnímáte svět
 • jaká je vaše tvořivost
 • jaké se pro vás hodí povolání a záliby
 • jaký máte vztah k rodičům a přátelům
 • jak přistupujete ke svým každodenním povinnostem
 • jaké máte zdravotní a fyzické předpoklady
 • jak se stavíte ke vztahům
 • jaké je vaše společenské postavení
 • jaké jsou vaše přátelské vztahy
 • jaké jsou vaše životní cíle
 • jaké jsou vaše duchovní předpoklady
 • jakí vás čekají životní zkoušky

Horoskop je plán našeho vnitřního kosmu, běhu celé­ho našeho života.

Symbolizuje úkoly, které dostáváme, aby­chom duševně rostli, ukazuje mož­nosti našeho rozvoje.

Horoskop nám pomáhá odhalit:

 • naše jedinečné schopnosti i slabosti
 • citové, intelektuální a duchovní potřeby

Pomáhá nám důvěřovat svému vnitřnímu potenciálu a učit se žít v souladu se sebou samým i s ostatními.

Nativní horoskop

Co je to" nativní horoskop..."

 • " Nativním horoskopem" se rozumí postavení hvězd vztažené ke konkrétnímu datu, času a místu na zeměkouli, které do značné míry předurčuje dispozice zrozence.
 • Všichni většinou víte, v jakém jste se narodili znamení.
 • Tato informace vypovídá pouze o postavení " Slunce" v daném období.
 • Přestože " Slunce" je v horoskopu každého člověka jednou z nejdůležitějších planet , nenajdete dva " stejné " Blížence či Kozorohy.
 • Kromě " Slunce" totiž vstupují do hry další planety postavené v příslušných znameních a domech, jež mezi sebou navíc tvoří různé vazby (aspekty).
 • Výklad musí tedy vždy uvažovat celkový kontext a vztahy jednotlivých prvků, chápat člověka jako celek, nikoli jako součet částí.
 • Teprve pak dostáváme obraz člověka, který skutečně vypovídá o jeho předpokladech, možnostech, talentech, silných a slabých stránkách i vnitřních konfliktech.

Nativní horoskop lze sestavit pro dospělého člověka, kterému:

 • Může pomoci lépe se vyznat sám v sobě.
 • Porozumět některým problematickým částem své osobnosti.
 • Snad i předejít příštím problémům pochopením základních principů, které v jeho životě hrají roli.

S pomocí horoskopu dítěte dokážete lépe:

 • rozpoznat talenty svého syna či dcery
 • inspirovat je
 • vyjít jim vstříc v jejich potřebách
 • předejít potenciálním problémům
 • podpořit je v jejich slabších oblastech
 • naopak je motivovat k využití jejich potenciálu

Horoskop dítěte Vám dá návod na to:

 • jak zvládnout úskalí výchovy
 • jak správně vybrat typ vzdělání
 • kam své dítě směrovat
 • a do čeho jej nenutit