" Indiánský horoskop..."

Indiáni chovali nesmírnou úctu a obdiv ke zvířatům.

  • Základem " Indiánského horoskopu " jsou " totemy " v podobě  dvanácti zvířat, který nazývali " Kruh Země ".
  • Každý z " totemů " byl něčím výjimečný.
  • Každý " totem " představoval určité vlastnosti, ať už " pozitivní nebo negativní."
  • " Kruh Země "  se dále ještě dělil podle " živlů " a " větrů ", které měly také své " určité vlastnosti."
  • Postavení indiánů podle " horoskopu " mělo velkou sílu.
  • Mohlo rozhodnout, zda bude indián postaven do čela " kmene ",  nebo kde bude ve společnosti jeho místo.

Zvířata:

Vydra

Vydra...

Indiáni považovali " Vydru " za velmi hravé a svým způsobem i roztomilé zvíře.

Byl to " symbol " něčeho nového, změny k lepšímu.

V mnoha mýtech vystupovala " Vydra " jako bytost se schopností zahnat obavy a strasti.

Přinášela naději a sílu pokračovat v započaté cestě.

Na poutích bájných hrdinů se objevovala jako průvodce a poutníkův pomocník. 

Díky optimismu a životnímu nadšení zvládají lidé zrození v totemu " Vydry " existenční trampoty neobyčejně lehce.

To, co jeden vidí jako svízel nebo těžkost, chápe " Vydra " jako výzvu, hru.

Ke všemu přistupuje s humorem, dokáže podržet i v těch nejhorších chvílích.

Proto jsou ve společnosti velice oblíbení.

Mívají hodně přátel, jsou to dobří společníci.

Lehce se skamarádí. 

Bývají nadaní, vynikají aktivitou, pracovitostí, mají neobyčejný smysl pro spravedlnost.

Pokud cítí nějaké příkoří, neváhají okamžitě zasáhnout a pomůžou tomu, kdo je podle nich v právu, pomůžou slabšímu proti převaze.

Nejednou mívají nápady, jejichž realizace končí nejdál někde v polovině, většinou jsou schopni udělat jen první krok.

Jejich představy a plány jsou většinou reálné jen v jejich fantazii.

Neumí rozlišit utopii od uskutečnitelných vizí.

Pak potřebují někoho, kdo by je podržel " na Zemi ".

I když si to nepřipouštějí, konstruktivní kritiku potřebují, jinak by zbytečně spotřebovali příliš energie a času na realizování svých nerealizovatelných projektů.

Z toho vyplývá i určitá nestálost, zásadní věci neumí brát příliš vážně.

Dali by se přirovnat k motýlovi, který si volně poletuje na louce, tu sedne na květinu, tu ochutná nektar z jiné.

Letí kam chce, příliš se nikde neváže.

Možná by bylo dobré, aby se tito lidé naučili určité disciplíně, pak se v jistých záležitostech snad dostanou dál, než jen do půli cesty.

Dejte si pozor, " Vydry " bývají dobrými kamarády, ale díky jejich přelétavé povaze můžou společnost, ke které se hlásí, změnit ze dne na den.

Pokud jim něco přestane vyhovovat nebo se cítí být příliš svázáni, prostě zapomenou a přidají se jinam. 
Podobně je to i v partnerském soužití.

Neobejdou se bez volnosti, neumí se usadit.

Potřebují druha, který by jim vycházel vstříc a který by se toulal a poznával nové s nimi.

" Vydra " prostě není příliš domácký typ.

Vlk

Vlk...

V evropské kultuře byl " Vlk " štvancem, který byl určen k záhubě.

" Vlk " byl znamením " ďábla ", v pohádkách představoval " zlo ", jeho tesáky znamenaly " smrt."

V indiánské mytologii byl asi " nejpoužívanější " bytostí, objevuje se v mnoha historkách, příbězích.

" Vlk " byl uctíván pro jeho nadpřirozené a mystické schopnosti.

Míval velký význam při šamanských a kouzelnických rituálech.

Představoval tajemnou stránku života. 


" Vlka " bylo ve volné přírodě dost obtížné spatřit.

Pokud se tak stalo, považovali to indiáni za veliké štěstí.

I když se to nezdá, je totiž tenhle tvor velice plachý a citlivý.

Podobně je to s lidmi narozenými v totemu " Vlka "  - v " Kruhu Země " poslední znamení.

Jejich citlivost se projevuje ve dvou směrech.

Směrem vně ze skupiny, ve které žijí, projevují právě plachost, nesmělost a ostýchavost.

Naopak směrem dovnitř, tedy k ostatním členům jejich " smečky ", se chovají velice starostlivě, intuitivně vycítí potřeby druhých, dokážou pochopit a pomoct. 
Jsou to velice jemné povahy.

Bojí se dát své emoce plně znát, často je skrývají a drží se v ústraní.

Jsou dobromyslní, srdeční a důvěřiví.

Nejednou se však stávají terčem jiných " dravějších " jedinců, kteří je zneužívají.

Není divu, že před okolní skutečností utíkají do svého snového světa, staví si bariéry, které je mají ochránit.

Raději si svůj život naplánují a vymyslí ve své fantazii, ve svých představách.

Se zájmem se pak věnují různým tajemným záležitostem, mají blízko k věcem, které jsou mimo hmotnou realitu.

Je-li však nejhůř, dokážou se vyburcovat k mohutné obraně, leckdo by to do nich neřekl.

Pozor, dají potom jasně na srozuměnou, že " Vlk " je šelma. 

Na životní cestu potřebuje ten, kdo se narodil ne znamení " Vlka ", partnera, který by ho schoval pod ochranná křídla, který by ho chránil.

Takový člověk pak na oplátku dostane skvělého druha, vždy připraveného pomoct, vyslechnout a pohladit.

Sokol

Sokol...

" Sokol " je dravec.

Bystrý pozorovatel schopný kdykoli a okamžitě vystartovat za svým cílem, kořistí, úlovkem.

Myslí, že není třeba plánovat, prostě jen v pravý čas reagovat.

Díky spontánnosti, často zbrklosti, někdy startuje vícekrát než uloví.

To ho však neodradí od dalších vzletů.

Ve své schopnosti neoblomně věří, vytčené mety považuje za dosažené a pokud jich nedostane nevadí, aspoň se proletěl, viděl něco nového, ověřil si postupy.

Úspěch se pak dříve či později určitě dostaví.

Zdravý rozum mu občas zatemní temperament, náhlé emocionální vzplanutí - reaguje pak prudce, bez okolků, přímo.

Při rychlosti jeho letu to může hodně zabolet! 

To se může projevit i v mezilidských vztazích.

" Sokolové " bývají v jednání s jinými lidmi přímí, upřímní, nenávidí přetvářku.

Bývají dobrými zaměstnanci - jsou aktivní a svou práci odvedou svědomitě.

Pokud si je znepřátelíte, můžete si za to sami.

Narozený v totemu " Sokola " nesnáší lenochy, prospěcháře a ani nezkoušejte hrát na ně nějakou špinavou hru!

Emoce mu okamžitě zatemní mysl a už je ve vzduchu a řítí se na vás plnou rychlostí.

Ano, nemýlíte se, kořistí jste vy!

Občas se mezi těmito jedinci vyskytnou poněkud sobecké, hrubé a bezohledné povahy.

Pak je lepší nestát jim v cestě - chodí totiž přímo, bez oklik a vyhýbání.

V opačném případě boji neuniknete.

To je právě jejich velký (mnohdy bohužel poněkud těžký) úkol: vštípit si dovednost naslouchat jiným, naučit se dialogu. 

Příměru lovec - kořist můžeme použít i jedná-li se o milostné záležitosti.

Samozřejmě, " Sokol " tu vystupuje v roli lovce.

Jde přímo, nemá čas čekat.

Své lásce dokáže doletět i pro " modré z nebe ", ale umí se pořádně rozzlobit.

A uvidí-li kolem hnízda poletovat nezvaného hosta, opovážlivce, který si dělá zálusk na Sokolova partnera, klidně si ho dá k večeři. 


Milí " Sokolové ", buďte hrdí, ale dělejte kompromisy, každý není váš nepřítel.

Bobr

Bobr...

" Bobři " milují jistotu a bezpečí.

Stojí pevně na zemi, jsou to typičtí realisti.

Mistři praktického života, moudří lidé.

Člověk narozený v totemu " Bobra " si cílevědomě buduje kvalitní domeček, který stojí na pevných základech, není jen tak vidět a do kterého mají přístup výhradně pozvaní. 

Jsou neustále v pohybu.

Mají jasný plán, konkrétní vizi, budoucnost si umí dobře naplánovat.

Krok po kroku jdou za svým cílem, zvládají metu za metou, nic neuspěchat - vše musí stát na pevných základech.

Nekonečná aktivita a mravenčí práce se jim vyplácí.

Po čase už to není neviditelná nora, kde " Bobr " přebývá.

Stává se z ní, obrazně řečeno, honosná vila a posléze palác, který je neustále rozšiřován, vylepšován.

Díky své šetrnosti, pracovitosti a praktičnosti jsou " Bobři " dobře zajištění pro život.

S prostředky umí nakládat účelně.

Pelíšek takového jedince pak může skrývat nejeden poklad.

Jen ať pak přijde s prosíkem ten, který se " Bobrovi " celou dobu vysmíval, sám si užíval, rozhazoval a marnil peníze!

Inu, kdo se směje naposled… Ale ne, " Bobři " jsou velkorysí. 

Nic však nedají zadarmo.

" Přijď, přilož ruku k dílu a já se ti odměním ", říkají.

Pravda, nic v životě však není úplně idylické.

A tak jsou i " Bobři ", jejichž život není až tak růžový, jak si původně představovali.

Pro malé věci občas přehlédnou ty velké.

Upnou se na svůj plán, puntičkářsky plní každou stanovenou podmínku a leckdy si nevšimnou příležitosti, která přichází (často ani nechtějí).

Nejspíš je to právě tím, že každý projekt tvoří s velkou pečlivostí a je jim pak líto jen tak od něj upustit a vrhnout se na jiný, byť mnohem výnosnější. Možná mají i strach. 

Neustále totiž musí myslet na zadní vrátka a neumějí riskovat - lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše.

Ono je to kolikrát i mnohem pohodlnější, že?

Pohodlnost a pasivitu vidíme u těch, kteří jsou právě na bezpečí svého domova, svého pelíšku, až příliš závislí.

Nejspíš to vypadá, že si první a druhý odstavec poněkud protiřečí, ale jsou to jen různé strany téže mince - jak jste si mohli všimnou, pramení z týchž potřeb.

K jejich uspokojení ovšem nevede jen jedna cesta.

A tak rozeznáváme " Bobry-workoholiky " na jedné straně a " Bobry-pecivály "  na straně druhé. 

Jistotu a bezpečí si zajistí oba, byť každý po svém.

Kde stojíte vy?

Podobně přistupují i k lásce a partnerství.

Pomalu, nic neuspěchat.

Nejdříve kvalitní základy, pak můžeme jít dál. Umí zajistit rodinné zázemí, teplo domova.

Na svět se dívají přes konzervativní a "materialistické" brýle.

Možná je něco mezi nebem a zemí a oni to nevidí.

Možná se o něco okrádají, možná mají pravdu.

To už musí zjistit každý sám.

Takže " Bobři-peciválové ".

Naučte se být v pravý čas flexibilní, překonejte pohodlnost, občas neuškodí opustit komfort domova a rozhlédnout po okolí!

" Bobři-workoholici ".

Měli by jste se naučit odpočívat a čas od času si vyhodit z kopýtka.

K životu přistupujte s nadhledem.

Nejen prací živ je člověk!

Jelen

Jelen...

" Jeleni " jsou šikovní pozorovatelé, nebezpečí a nepřítele umí vycítit na dálku.

S předstihem pak dokáží obratně reagovat.

Elegantně se vyhýbají otevřeným konfliktům a bojům.

Kdo uteče, vyhraje!

Je-li však střet nevyhnutelný, nastaví hlavu.

Ano, tam se totiž skrývá jejich mocná zbraň. 

Znakem " Jelenů " je inteligence a bystrý rozum je jejich " zbraň ".

Tito lidé měli mnohdy hodně co mluvit k otázkám týkajících se kmenového života a vedení společenského života.

Díky spojení nevšedních verbálních schopností, inteligence a umění okamžité reakce to byli vyjednávači a vyslanci, často přinášející či nabízející mír.

" Jeleni " jsou jedinci společenští.

Neobejdou se totiž bez podpory svých bližních, potřebují být chráněni.

A navíc řekněte, když by byli sami, kdo by je obdivoval, před kým by se měli předvádět?

Díky šarmu a osobnímu kouzlu se umí rychle seznamovat, navazovat kontakty, uzavírat přátelství.

Není-li mu něco pochuti a stojí-li to skutečně za tu námahu, mnohdy vynaloží mnoho energie a stráví hodně času na zhmotnění svých představ. Nebývá to ke škodě jeho okolí, má cit pro detail, každá změna je tvůrčí a vede k lepšímu. 

" Jelenovo " mínus spočívá v neschopnosti dotahovat své záměry až do úspěšného konce.

Jednodušší je prostě někoho pověřit.

Vyplývá to z jeho životního stylu.

Je svobodný, přebíhá " z pastviny na pastvinu ", všude vychutná to nejlepší a už aby zas běžel dál.

Nejednou je mu vytýkána povrchnost, ledabylost, neochota k hlubšímu poznání.

Když mu to chcete říct přímo, nezapomínejte na jeho rétorický talent!

Brilantně ze sebe vysype milióny důvodů, výmluv.

Přesvědčuje tak dlouho, až je úspěšný - jedině tam je schopen dotáhnout záměr až do konce.

Prostě vás " ukecá ".

Pokud se naučí a zvykne své přednosti zneužívat, málokdy se mu chce jednat na rovinu.

Má snahu každého si líbivými řečičkami omotat kolem prstu nebo naopak nikoho nepustí ke slovu, rád vede monology.

Buď mu okouzlením podlehnete nebo vám po "dialogu" s ním pořádně brní uši. 

Nestálost se může projevit na emocionální rovině.

Díky přecitlivělosti lehce podléhají strachu, jakoby stále čekali nepřítele, hrozbu.

Neustálá připravenost k obraně či útěku se projevuje i na spánku, což je vyčerpává ještě víc.

Potřebují se schovat pod ochranná křídla někoho silnějšího.

Přátelská a otevřená společnost je jim největším darem.

Buďte ostražití, ale uvědomte si, že ne každý k vám přichází s nepřátelskými úmysly.

Naučte se poslouchat, vyslyšet druhé i když vás kritizují.

Není to nic příjemného, ale "nastavit zrcadlo" potřebujeme každý.

Dbejte na rodinné zázemí, pamatujte, že je dobré mít místo, kde se můžete vždy vrátit, i když je vám volnost vším.

Datel

Datel...

Indiáni spatřovali v lidech zrozených v totemu " Datla " léčitele a mocné uzdravovatele.

Byli přesvědčeni, že stejně, jako datel zbavuje strom nemoci zevnitř a zabíjí škůdce, kteří jsou zavrtaní hluboko v kmeni, mohou tito jedinci pomoci svému bližnímu taktéž  "zevnitř ".

Tradovalo se o nich, že příčiny neduhů objeví díky citu, empatii a umění naslouchat.

Byli to lékaři duše.

Stromy totiž indiáni chápali jako důležitý projev života a jako nedílnou součást " Velké Matky - Země."

Každý strom měl duši a tak ten, kdo dokázal uzdravit strom, musel být obdařen obrovskou mocí. 

" Datlové " velice dbají na vztahy s druhými lidmi.

Často by se rozdali, jen aby bylo vše v pořádku a všechno klapalo.

Dojde-li ke konfliktu, nesou to velmi těžce, ale znovu se vrhnou do práce a usmiřují.

Jsou to často plaší, možná ostýchaví lidé, nezřídka se stává, že si kvůli své citlivé povaze staví bariéry před okolním světem právě, aby se ochránili před hrubými útoky.

Citlivost neznamená slabost.

Nejsou to slabochové, jsou to silné osobnosti, jen tak si je neochočíte.

Jdou si tiše za svým.

Dobré vycházení s nimi může pokazit jejich častá náladovost, zapříčiněná zvýšenou vnímavostí.

Pro druhé zapomínají na sebe.

Rádi se cítí potřební, s neobyčejnou trpělivostí a sebezapřením se snaží pomáhat druhým.

Bývají rovněž výbornými přáteli.

Za projevenou náklonnost se dokáží odměňovat. 

Mít " Datla " za příbuzného a sdílet s ním teplo domova je nesmírným štěstím.

Je jejich prioritou zajistit harmonii, klid a zahrnout své blízké péčí.

Tato starostlivost však může přerůst v přehnané opatrování - zejména takoví rodiče mají tendenci svým potomkům poněkud svazovat křídla a co nejdéle oddalovat jejich výlet z hnízda a osamostatnění.

" Datel "-potomek se snaží co nejdéle vyhřívat u rodinného krbu, rodiče by mu pak do samostatného života měli trochu pomoct.

Může to být těžké, ale určitě se to vyplatí.

Většinou pak dlouho nemešká a už už pracuje na hnízdě vlastním, kde zanedlouho švitoří malá " Datlí " miminka.

Losos

Losos...

" Losos " je symbol obrovské síly, energie.

Na své cestě zdolává nespočet zdánlivě nepřekonatelných překážek.

Jako by měl nezlomnou vůli, obrovský motor, který ho žene vstříc úspěchu.

Navíc je od přírody vybaven očividnou mrštností a hbitostí, které mu putování ulehčují. 

Podobné vlastnosti viděli indiáni i v jedincích narozených v totemu " Lososa."

" Lososí lidé " vynikají především silnou osobností.

Jsou to rození vůdci.

Mají obrovské sebevědomí, které všem vystavují na odiv.

Dávají jasně na srozuměnou, kdo je tu pánem.

Do čela skupiny se nestaví z touhy po moci a v žádném případě z nutkání bezohledně vládnout.

Prostě si myslí, že na to mají - většinou tomu tak skutečně je.

Chtějí skupinu chránit, jsou ochotni nést za ni odpovědnost, přinášet oběti.

Za časů dávných indiánů se z nich stávali velitelé (a vítězové) loveckých či bojovných výprav.

Za své odříkání však musí být ostatními ctěni, musí ke své osobě cítit dostatečný respekt a potřebují být obdivováni.

Odmění se pak.

Pokud ale dojdou k závěru, že je skupina spíše využívá a neodměňuje je dostatečnou úctou, prostě se seberou a "odplavou do jiných vod".

Jejich velkorysost a kouzlo osobnosti budí u ostatních sympatie a důvěru.

Životní energie z nich doslova prýští.

Dokážou tím strhnout ostatní na svou stranu, k uskutečnění jejich vizí a plánů pak nestojí nic v cestě. 

Někdy jsou jinými obviňování z nadřazenosti, někdy se nechají omámit svou iluzí neomylnosti a dokonalosti.

Nesmí zapomínat radit se s ostatními, dát jim prostor, nevnucovat všem své názory, i když je " Losos " o jejich správnosti absolutně přesvědčen. Občas se nechají strhnout situací a s chutí si zariskují, rádi si dokazují svou připravenost a schopnost okamžitě reagovat.

Adrenalinové opojení je někdy oslepí natolik, že prostě narazí.

Pokud nastane nějaký problém, chápou jej jako další výzvu a znovu se vrhají do práce.

Jsou zvyklí žít naplno, jsou pořád aktivní.

Není pak divu, že často trpí srdečními chorobami.

Měli by poznat, kdy už je toho na ně moc a prostě vysadit.

Možná bude těžké uznat svoji nahraditelnost, ale vyplatí se.

Je lepší odpočinout si, načerpat síly a pustit do boje s případnou konkurencí než prohrát boj s infarktem. 

Umění žít naplno se projevuje i v partnerském soužití.

Rádi si dokazují své schopnosti.

S potěšením si jen tak zaflirtují, pokud se však vztah stane vážným, odevzdají celé své srdce a partnera hýčkají vzácnými perlami donesenými z mořských hlubin.

Na oplátku žádají přímé jednání.

Upřímnost je jim nadevše, pijí jen čisté víno.

Rovněž jim nezapomeňte připomínat jejich úspěchy a výjimečnost.

Pokud prokouknou špinavou hru, odplují a už jen zřídka se vrátí do stejných vod, kde jednou došli zklamání. 

Takže " Lososové ", občas sestupte na zem, uvědomte si, že dokonalý a neomylný člověk neexistuje.

Ostatní mohou přinést zajímavý pohled na věc.

Pracujte, žijte aktivně, ale nezapomínejte na zdraví!

Medvěd

Medvěd...

" Medvěda " většinou posuzujeme jako neobratné, těžké a lenivé zvíře.

Indiáni však život " Medvěda " důvěrně znali.

Pro ně byl naopak symbolem hbitosti, obratnosti, rychlosti, síly, klidu a rozvahy. 

Obdobně nahlíželi i na lidi, kteří byli narozeni v totemu " Medvěda."

Nejsou to jedinci nutně toužící po životě ve skupině.

Dost dobře se o sebe dokáží postarat sami.

Jsou samostatní, nezávislí.

Ví, že na sebe se mohou spolehnout.

O svých kvalitách a přednostech jsou přesvědčeni.

Mají za to, že jen oni jsou schopni zvládnout danou úlohu.

Protože jsou pak na všechno sami (ovšem z jejich viny), musí pracovat o to tvrději, pilněji.

Vyznačují se praktickým a rozumným přístupem nejen k jednotlivým úkolům, ale i k celému svému životu.

Raději si všechno pečlivě a systematicky připraví, naplánují. 

Nemají rádi nečekaná překvapení a náhody, které s sebou občas život (chtě nechtě) přináší.

Je-li pak třeba reagovat neodkladně, rozhodnutí nebývají příliš efektivní.

Bohužel postrádají operativní schopnosti, jsou nejistí.

Jsou to typy, které své uplatnění najdou v týlu.

V klidu prostudují mapy, zváží pro a proti, připraví podklady a navrhnou postup, řešení.

V první linii pak ale musí stát někdo malinko dravější, někdo, kdo si s adrenalinem rozumí víc než " Medvědi."

Prostě neumí své schopnosti a přednosti " prodat ".

Navenek často vystupují jako přehnaně kritičtí lidé.

Jsou to detailisti.

To jim na oblíbenosti nepřidá. 

Do partnerských vztahů vstupují s rozvahou.

Život o samotě jim nedělá přílišné problémy, s manželstvím čekají.

Pokud se ale rozhodnou, mnoho ze své síly a energie obětují na vytvoření teplého a příjemného domova.

Jsou oddaní, věrní, ke svým blízkým zodpovědní.

Problémy může způsobit ona zmiňovaná " záliba " v kritizování.

Občas neuškodí, ale uznejte, kdo se cítí dobře, je-li neustále napomínán pro maličkosti? 

Buďte tolerantní, " Medvědi!"

Naučte se chválit, i když víte, že vy byste to určitě udělali lépe a pečlivěji.

Uvědomte si, že potřebujete pomoc druhých, všechno sami nezvládnete.

Ze života nemějte takový strach, zbytečně si kazíte zdraví.

Vezte, že je vždy někdo, kdo vám rád pomůže.

Havran

Havran...

V evropské kultuře je " Havran " symbolem smrti, je to zlé znamení.

Pro indiány však každé zvíře představovalo tvora s duší, tedy potomka " Velké Matky " - Země.

Žádné stvoření pak nemohlo být představitelem záporných vlastností.

Nejinak je tomu i v případě havrana.

Symbolizoval rovnováhu v přírodě, napomáhal udržovat svět v harmonii.

I v indiánské mytologii byl spojen se smrtí - pomáhal mrtvým duším.

Ale indiáni smrt nechápali jako něco negativního.

Je to součást života, podmínka života.

Zabití " Havrana " znamenalo velké neštěstí. 

Typická je pro lidi narozené v totemu " Havrana " potřeba společnosti a společenského života.

Nemají rádi samotu, ve skupině se cítí bezpečně a sebejistě.

Bývají to otevřené, přátelské a vstřícné povahy.

Umí navazovat nové známosti, jsou komunikativní, mají diplomatický talent.

Navázané známosti jsou však často povrchní (nechají se okouzlit zevnějškem - neumějí proniknout "dovnitř"). 

" Havrani " prostě nekladou na jedince příliš velký důraz - důležitá je skupina.

S jejich citem pro spravedlnost nejednou vystupují v roli soudců, rozhodčích a prostředníků mezi znepřátelenými stranami.

Spory raději urovnávají než vyvolávají.

S chutí nad vším dumají, přemýšlí, hodnotí ze všech stran.

Okamžitou odpověď od nich nečekejte.

Z toho důvodu jim leckdy unikne výhodná příležitost.

Pro svou otevřenou mysl lehce podlehnou různým pletichám a intrikám.

Je lehké je ovlivnit, bývají příliš důvěřiví.

Velice dbají na svůj zevnějšek, jsou to elegáni na pohled.

Obrazně řečeno, úzkostlivě dbají o " každé peříčko".

Chtějí se líbit, mají dobré estetické cítění.

Nezřídka mezi nimi najdeme umělce. 

Potřebují volná křídla, svobodně se prolétnout.

Pokud je jejich partner dostatečně tolerantní a tyto jejich potřeby nemá tendenci příliš potlačovat, bývá soužití ve dvojici šťastné.

Každé velké " koule na noze " a příliš těsných okovů se snaží zbavit.

Pak by se mohlo stát, že odlétnou a zahnízdit tam, kde se budou cítit volně.

Had

Had...

I přes to, že " Had " patřil a patří k jedněm z nejnebezpečnějších živočichů a v evropské kulturní tradici vystupuje většinou coby spodobnění zla či ďábla a mnoho lidí se ho štítí, u starých indiánů tomu bylo naopak.

Ne, že by nepředstavoval nebezpečí, ale pokud šlo o mystické záležitosti, byl ztělesněnou moudrostí, magickou postavou a představitel nadpřirozených (s lidmi zpřátelených) sil. 

Z výše uvedených přirovnání můžeme vyjít i při charakterizování " Hada " jako jednoho ze znamení " Kruhu Země."

Bývají to skutečně moudří a hloubaví lidé, dobří pozorovatelé, kteří si nedají pokoj, dokud nepřijdou na kloub nějaké záhadě.

Neprohlédnou to, co má být skryto, neodhalí to, co má být tajné.

Ti, kteří před " Hady " něco utajují nebo se vyznačují neprůhledným chováním pak na ně působí jako výzva.

Pomáhá jim jeden velký trumf.

Jsou obdařeni intuicí, šestým smyslem.

Odpověď a výsledný obraz poskládají i z malých dílků - krok pokroku a neúnavně.

Nepotřebují policejní školy, aby odhalili to, co ostatní nevidí.

" Hadí " lidé umí vyslovit jednoznačný závěr, do věci či řešení problému vnášejí světlo.

Neumí příliš dělat kompromisy, nezná "něco mezi".

Buď a nebo.

Dobro nebo zlo.

Ne, že by všechno viděl černobíle, prostě potřebuje mít jasno. 

Dejte si pozor, aby jste jednou nebyli odhaleni třeba vy.

Raději s " Hady " jednejte na rovinu (samozřejmě nejen s nimi), férově.

Určitě se vám to vyplatí.

Nezapomeňte, že pokud je " Had " v nebezpečí, dokáže kousnout!

Na druhou stranu jsou kdykoli připraveni pomoct tam, kde je jich třeba. 

Jsou velice vytrvalí, za svými cíli dokážou jít velice odhodlaně a tvrdohlavě.

Mnohdy však nepoznají zdravou míru a mají tendenci se přeceňovat.

Příliš se tím vyčerpávají a často to odnese jejich zdraví.

Pokud si něco umanou, neposlouchají rady svých přátel a prostě to budou dělat tak dlouho, dokud je neskolí nemoc nebo se jim jejich záměr nakonec s vypětím všech sil podaří. 

Podobně je to i v partnerském soužití.

" Had " nesnáší nevěru, neupřímnost.

Pokud miluje, tak úplně, z celého srdce, " napořád".

Z toho důvodu lidé, kteří se narodili v totemu " Hada " neuznávají volnost - druh se jim musí odevzdat úplně.

Jak jsem napsal výše, pokud odhalí zradu, kousne.

Pozor, může to hodně bolet!

Sova

Sova...

" Sova " je symbolem osvícenectví a vědění.

Stejně tomu bylo i ve světě starých indiánů.

Byl to posel životní modrosti, hluboké pravdy, vyslanec " Stvořitele." 

Jedinci, kteří přišli na svět v totemu " Sovy " charakterizuje neutuchající touha po vyšších ideálech.

Snaží se je hledat, sami se jimi řídí a horlivě je předávají a šíří mezi jinými.

Něco jim našeptává, že jsou věci mezi nebem a zemí.

Snaží se nacházet odpovědi na nejrůznější otázky a je úplně jedno jakým způsobem ke studiu přistupují a z jakého úhlu pohledu se na věc dívají. Důležité je, že to dělají v ušlechtilém zájmu, pro dobro své i ostatních.

No, možná vám tahle charakteristika přijde trošku nadnesená.

Spíš jsem tady popsal jakýsi prototyp " Sovy-ideála."

Tak by tomu mělo být. 

Pravda, nikdo není dokonalý, ani " Sovy " ne.

I když si to o sobě často myslí.

Právě z toho důvodu bývají ostatními někdy považovány za namyšlené, občas se chovají povýšenecky.

A jsou-li navíc o svých ideálech a pravdách neotřesitelně přesvědčeny, bývá s nimi nejednou těžká řeč.

Otevřít nové obzory a možnosti pohledu jim pak dokáže jen autorita, kterou sami uznávají.

To však platí jen v případech, kdy se jedná o ty nejzásadnější otázky.

Jinak jsou naopak velice otevřeni jakékoliv debatě a diskusi.

Rádi vedou rozpravy na nejrůznější témata.

To se odráží i v běžném životě.

Raději každý problém proberou se všemi zúčastněnými stranami a snaží se nalézt optimální řešení, které by uspokojilo všechny.

To je přístup, který by si měly osvojit všechny Sovy.

Naslouchat a akceptovat názory nejen uznaných odborníků, zajímavá iniciativa může vzejít i od těch, od kterých bychom to nečekali. 

Jednají férově.

Mají smysl pro čest, jednají otevřeně.

Na svět se snaží dívat optimisticky, se životem si rozumí - možná je to díky snaze řešit problémy okamžitě a efektivně.

Pokud je vyřeší v zárodku, už se s nimi nemusí zatěžovat později.

Vynikají svou neustálou aktivitou.

Drží je " při životě ".

Mají spoustu koníčků a zálib a k práci přistupují s plným nasazením.

Pokud by se jim někdo snažil svázat křídla, buď uletí, nebo se " v kleci " trápí nudou a zahálkou, nakonec uchřadnou. 

Tak by se k nim měl chovat i partner.

Dopřát jim svobodu s vědomím, že se Sova potřebuje proletět, ale vždy a ráda se vrátí tam, kde je jí dobře.

Díky pracovitosti a houževnatost se o rodinu dokáže dobře postarat, své " hnízdo " ráda zvelebuje.

Zaskřípat to může v momentě, kdy se Sova snaží mluvit do všeho, všechno ví nejlépe.

Důležitý je konsensus a vzájemná dohoda.

Husa

Husa...

Leckdo si " Husu " představuje jako těžkopádného a pomalého ptáka.

Je třeba si však uvědomit, že i když to " Huse " trvá možná déle než ostatním ptákům, nakonec se jí vždy podaří vzlétnout.

Je schopna podat obdivuhodné výkony, je neúnavná.

Za svým cílem dokáže doletět hodně daleko. 

Totéž platí o " Husích lidech ".

Dokážou překvapit ohromnou sílou a odhodláním, se kterým přistupují k životu.

Jejich přednosti však nespočívají v okamžitých rozhodnutích a spontánních reakcích.

Naopak, dají si načas, záležitost proberou ze všech stran, zváží všechny alternativy.

Pokud už se k něčemu odhodlají, jdou za svým záměrem přímo.

Jsou to houževnatí, pracovití a cílevědomí lidé.

Často se stává, že si stanoví příliš obtížně dosažitelný cíl, ne však nesmyslný či pošetilý.

Na jejich straně stojí tvrdohlavost, umíněnost, nezvyklá pilnost a ctižádostivost.

Úspěch se pak dostaví sice později, stojí ale na pevných základech.

Raději udělají jednu věc, avšak pořádně, než by se pustily do řešení více problémů, o nichž ví, že je stejně nedotáhnou do konce.

Neměly by zapomínat, že existují i jiné věci, než jen práce.

Neuškodí umět si užít, odpočinout a ze své disciplinovanosti občas trochu slevit. 


Je fakt, že jedinci narození v totemu " Husy " mají touhu poznat záležitosti nadpřirozené a mystické, nepřestávají však být realisty.

Jakoby občas zatoužili doletět až k nebi, vždy ale bezpečně přistanou na Zemi, kde se cítí nejlépe.

Potřebují si na všechno sáhnout, mít po ruce racionální důkaz.

Nezřídka to bývají lidé, kteří se od poznávání vnějšího světa obrátí " dovnitř " - snaží se poznat svoji mysl, poznat sebe.

Ponoří se do svého nitra a díky analytickému myšlení mohou dojít zajímavému poznatku.

Neznamená to, že zaručeně najdou hlubokou životní pravdu, domnívám se však, že poznávání sebe sama je první krok na velké cestě poznání. 

Lidé, kteří přišli na svět ve znaku " Husy ", si před každým rozhodnutím dopřejí dostatek času na rozmyšlenou.

Stejně je tomu i v případě partnerského života.

Navenek můžou působit jako emočně chladní lidé, nejsou zvyklí dávat své city najevo příliš rychle.

Dopřejte jim toleranci a mějte trpělivost.

Pokud se " Husa " rozhodne pro vás, máte vyhráno.

Díky pracovitosti a šikovnosti zajistí hezký domov.