" Lidové zvyky, tradice a pověry..."

" Zvyky i tradice se stále těší velkému zájmu lidí..."

" Tradice " znamená předávání, a to nejčastěji mezigenerační předávání:

 • poznání
 • schopností
 • obyčejů
 • či mravů kultury nebo skupiny

Tradice je z tohoto pohledu kulturním dědictvím,

které se předává z generace na generaci.

Pod toto pojetí spadá i vědecké poznání:

 • umění
 • rituály
 • morální pravidla
 • recepty na přípravu jídel

Pojem " tradice " pochází z latinského pojmu" traditio ", který vznikl spojením trans (přes) a dare (dávat).

Symboly štěstí, talismany a rituály...

Na co všechno věříte?

Pověra je běžnou součástí lidské kultury.

Také věříte na to, že...  

 • Čtyřlístek a kominík nosí štěstí.
 • Kočárek nemá být doma dřív, než se dítě narodí.
 • Že rozbít zrcadlo znamená 7 let neštěstí... a mnoho dalších.

Odkud se pověry vzaly…

 • Na dřevo klepali už staří " Keltové." 
 • Souvisí to s " archaicko - druidskou vírou v ducha stromů."

Často dodržujeme určité rituály a ani nevíme proč  - " nechceme porušit zákon, abychom na sebe nepřivolali neštěstí." 

Černá kočka přes cestu...

 • Strach z černé kočky, která přeběhne přes cestu je pozůstatkem ze středověku.
 • Obavy z děsivých čarodějnic, které se velmi často proměňovaly právě v kočky.

Třináctka...

 • Nešťastná třináctka má podle některých pramenů původ v " biologii člověka."
 • Ženy mívají menstruaci  13x do roka, tedy jednou za každý lunární měsíc – 28 dní.
 • A menstruace byla většinou archaických kultur považována za " nečistý projev zlých sil."

O čem vypovídají pověry...

Klepat na dřevo…

 • Svá přání chceme zaklepat - aby se vyplnilo.
 • Získat tím pocit -  že máme situaci pod kontrolou.
 • Kdo praktikuje klepání na dřevo - má smysl pro sociální cítění a dobře vychází s ostatními.
 • Přestože spoléhá na tento rituál - stojí oběma nohama pevně na zemi a jedná zcela racionálně.
 • Proto ťuká na dřevo teprve tehdy - když pro splnění svého cíle už předem udělal vše, co šlo.

Držet palce…

 • Ti, kteří drží palce ostatním, jsou vesměs optimisté a snaží se aspoň trochu zlepšit svět.
 • Přejí si, aby všem lidem se vedlo alespoň tak dobře jako jim.
 • Kdo ale drží palce jen sám sobě, je v podstatě sobec, který si tímhle rituálem snaží zajistit si dobrou pozici ve svém vlastním životě.

Kočka přes cestu…

 • Kočka přes cestu je špatné znamení - pro toho, kdo tomu věří.
 • Kočky jsou opředené spoustou mýtů i všelijakých pověr.
 • Černé prý přinášejí smůlu a ty ostatní jsou falešné.
 • Jak na to lidi přišli? Asi i proto, že kočky neumí být náležitě vděčné nebo se mazlí jenom tehdy, když na to mají náladu.
 • Posuzujeme zvířata podle toho, jak by se podle nás měla chovat, jenže kočka žije tak, jak jí velí odvěké instinkty, není falešná, je svá.

Talismany...

 • Bez talismanu ani ránu...

Někdo má v autě na zrcátku pověšené - první botičky svého dítěte.

Jiný věří, že ho ochrání - madonka po babičce.

Když se někdo upne na nějaký předmět jako na záruku svého štěstí - do značné míry ho to spojuje s minulostí.

Někdo talisman nebo amulet či maskot získal třeba blízké osoby - a připomíná mu tak příjemně prožité chvíle.

Takoví lidé patří k rodinným typům a věří, že mají podporu svých blízkých.

 • Slabost pro nejrůznější talismany a maskoty...

Mají  a jsou tím známí hlavně sportovci.

Většinou spoléhají na to, že malý drobný předmět " talisman " – je ochrání před vším možným neštěstím a přinese jim úspěch.

Rituály...

Rituály – naše opora nebo slabost...

 • Je celkem jedno jak provádíte své každodenní činnosti.
 • Pokud ale přitom postupujete vždycky stejně, to o vás vypovídá – že se orientujete podle určitých detailů a spoléháte na své metody.
 • Tradiční postupy pomáhají lépe se koncentrovat a získat větší sebejistotu.
 • Zavedené rituály jsou oporou v nových situacích.  
 • Sportovcům slouží rituály jako mantra – pomohou jim uklidnit se a soustředit na výkon.

Zasadit strom…

 • Zasadit strom při narození dítěte je starý zvyk.
 • Souvisí s předkřesťanskou představou - že stromy mají duši stejně jako lidé.
 • Že mezi životem lidí a životem rostlin může být tajemné spojení.

Tento motiv použil K. J. Erben ve své baladě Vrba... 

 • V ní duše ženy přebývala v noci ve stromu.
 • Když muž na radu své matky vrbu skácel, padla k zemi mrtvá i žena.
 • Podle toho, jak macešsky se chováme ke stromům, zůstaneme nejspíš brzy bez duše i my.