" Citáty a moudra..."

Citáty a moudra svým významem mohou přinést poznání

o podstatě života, o lásce a lidském osudu.

Citátem se rozumí:

 • Doslovné znění textu z určitého díla spisovatele, nebo také doslovně opakovaný něčí výrok. 
 • Mohou také zastávat roli filozofické myšlenky.

Pojmem moudro se rozumí:

 • Fráze, výrok nebo skupina slov, které vyjadřují motivaci, záměr nebo životní postoj.
 • Může jím být nějaké heslo, něčí citát nebo i nějaká myšlenka.

Citáty vyjadřují podstatu našeho života, který si utváříme sami:

 • Svým myšlením...
 • Svým vnímáním citu a něhy...
 • Svým vnímáním radosti...
 • Svým vztahem k sobě samému...
 • Svým vztahem ke svému životu...

Citáty a moudra se mohou stát průvodcem na cestě za poznáním:

 • Povzbudit k dalšímu vývoji v životě.
 • Mohou se stát inspirací k tomu, jak nejlépe porozumět svému životu.

Každý někdy hledá citát nebo nějaké to životní moudro...

Citáty a moudra...

Citáty o lásce...

.

Citáty o životě...

.

Obrázkové citáty a moudra...

.