" Pozitivní přání... " 

" To nejdůležitější a nejkrásnější na světě je neviditelné a nehmotné,

ale cítíme to srdcem."

 

Přání formují náš život:

 • Neustále si něco přejeme a neustále po něčem toužíme.
 • Jenže, přání jsou často omezována na " aktuální chtění ", které je promítáno do " materiálních předmětů."
 • " Chtěli bychom...to a to...", takovýchto přání vyslovíme tisíce za celý život.
 •  " Síla přání " určuje, jak rychle a jak intenzivně se " naše přání " splní a my získáme to, co si přejeme.

Není možné nic nedělat a získat hned to, na co jen pomyslíte:

 • " Naplnění přání ", je tak odměnou za " úsilí a energii ", kterou jsme mu „věnovali."
 • " Přání ", ale mohou mít i jiný význam, než si myslíme a také odlišné výsledky.

" Slovo má totiž velikou moc! "

Každé přání potřebuje dostatečnou sílu, aby se mohlo naplnit:

 • Sílu přání " vytváří " osoba ", která přání " vysloví ", nebo i " další osoby ", které se k přání " připojí."
 • Jak " charakterizujete " své přání, jaké " pocity a emoce " s ním vyjádříte, k takovému může dojít " naplnění."

K naplnění přání nemusí dojít z těchto důvodů:

 • " Vytváříte si " vlastní i protichůdná přání a " nedůvěřujete si."
 • Pokud je to přání jenom vašeho rozumu, ale ne srdce.
 • Věnujete malé úsilí k uskuteční vašeho přání.

Bylo by krásné, kdyby se nám splnilo každé přání,

bohužel tomu tak většinou nebývá! 

Různé druhy přání...

Přání na podvědomé úrovni

Přání na podvědomé úrovni...

Přání na této úrovni nemají žádnou konkrétní formu ani specifikaci.

 • „ Jsou vnímána pouze našimi pocity“.

Tato přání bývají zakořeněna v našem podvědomí již od našeho dětství, ze zážitků, ze stereotypů nebo ze vzorů, které byly všeobecně uznávané v našem okolí. 

Podvědomá přání jsou...

 • Přání jako chuť:

Na této úrovni působí, co komu chutná a nechutná.

Člověk si to většinou ani neuvědomuje, ale je to v jeho podvědomí a ovlivňuje to i vědomou rovinu. 

 • Přání jako sympatie:

Obsah snu je také ukotven v podvědomí a má vliv na vyšší vědomé roviny.

Zde se hromadí vlivy reklamy, podvědomé ovlivňovaní např. sugesce.  

Přání na vědomé úrovni

Přání na vědomé úrovni jsou...

Na vědomé úrovni dáváme našim přáním " jasnou a konkrétní formu. "

Vznikají zde hlavně přání zaměřená do našeho okolního prostředí – tedy vnější přání.

O to více je důležitá jejich „ jasná formulace “, která směřuje naše přání.

 • Přání jako vědomá žádost:

„Vědomě po něčem toužíme“, ale naše přání ještě není zcela jasně formulované.

Máme vlastně jen „ zájem “, ale bez jasné úrovně.

Taková přání většinou začínají:

 „Chtěl bych …. Toužím po (něčem) …“

Bohužel, ani zde ještě neusilujeme a nevyvíjíme dostatečnou snahu pro uskutečnění touhy.

Jen " toužíme ", ale bez dostatečné vážnosti.

Něco konkrétního bychom chtěli, ale ještě nevíme, jak moc to budeme chtít.

Samotný cíl je zformován, ale ne míra touhy.

Spíše se jedná o náš sen," jako chtění " jenže na této úrovni nejvíce plýtváme "energií touhy".

 • Vědomé přání:

Jedná se již o "konkrétní a jasně formulované přání".

Známe cíl i míru své touhy a víme, co jsme ochotni pro přání udělat.

Takové přání - již funguje jako plán.

Plán, který připravíme na uskutečnění našeho přání.

 

Jsou-li naše přání v souladu na podvědomé i vědomé úrovni, využíváme mnohem více energií pro naplnění přání.

Pro patřičné splnění přání, musí být v souladu naše „hlava“ a „srdce“.

Tedy promyslet, co si skutečně přejeme, a jaký z toho budeme mít pocit.

Přání v nadvědomé úrovni

Přání v nadvědomé úrovni jsou...

Ideální je harmonie s podvědomou úrovní přání.

Přání na této úrovni podléhá duchovním zákonům a principům.

Ty platí nezávisle na našem přání!

 • Nejvyšší přání:

Nejvyšší přání působí z úrovně svědomí.

Svědomí člověka se utváří v dětství  - příkladem rodičů.

Přesně tím, co dítě vidí – co a jak rodiče skutečně dělají.

" Nadvědomého přání " je také možné dosáhnout meditací, ve které si přání vytvoříme.

Takovéto přání se pak samo, neustále promítá nad naším vědomím. 

Jako by se naše přání připomínalo našemu vědomí a říkalo, co se má stát a co máme dělat a to, již bez našeho usilovného vyslovování přání.