" Voda je zázrak ..."

" Musíme ctít vodu, vnímat ji s láskou a vděčností a dostane se nám pozitivních vibrací a pozitivní změny."

" Pak se změní voda, změníte se vy, změním se i já."

" Protože vy i já jsme voda."

 

" Masaru Emoto "

Zázračná moc vody

Masaru Emoto a jeho práce

Mezinárodně proslulý japonský badatel  " Masaru Emoto " a jeho tým, dělal pokusy s vodou, jejíž krystalizace byla fotografována pod mikroskopem.

Nejprve se mělo pouze prozkoumat, jak odlišná může být kvalita vody přímo z pramenů oproti vodě na dalších místech vodního toku po všemožných znečištěních.

Některé krystaly byly " nádherné" , jiné " ošklivé ".

Po nějaké době badatelé zjistili, že na schopnost krystalizace nemá vliv pouze znečištění, nýbrž že na vodu působí i různé myšlenky a nálady. 

 • " Emotovy práce "...

Dostáváme skutečné důkazy o tom, že lidská " vibrační energie " - myšlenky, slova, ideje a hudba - ovlivňují molekulární strukturu vody, stejné vody, která tvoří více než 70% hmoty lidského těla a pokrývá stejné množství naší planety.

Voda je jediný zdroj všeho života na této planetě, jeho kvalita a celistvost jsou životně důležité pro všechny formy života.

Tělo je velmi podobné houbě a je složeno z bilionu komůrek, které obsahují vodu.

Kvalita našeho života je přímo spojena s kvalitou vody. 
Voda je velmi tvárná substance.

Její fyzický tvar se snadno přizpůsobuje jakémukoliv prostředí.

Ale její fyzický vzhled není jediný, který se mění - molekulární tvar se také mění.

Energie vibrací okolí změní molekulární tvar vody.

V tomto smyslu má voda nejen vizuální schopnost odrážet okolí, ale odráží své okolí také na molekulární úrovni.
Pan " Emoto" zdokumentoval tyto molekulární změny ve vodě pomocí jeho fotografických technik.

Nechá zmrznout kapičky vody a poté je zkoumá v temném prostoru mikroskopu, který má schopnost fotografovat.

Jeho práce jasně demonstruje odlišnost molekulární struktury vody a vliv okolí na strukturu vody.

Sníh padá na Zemi po více než několik milionů let.

Každá sněhová vločka, jak nám bývá sdělováno, má jedinečný tvar a strukturu.

Po zmrznutí vody a vyfotografování její struktury, získáte neuvěřitelnou informaci o vodě. 

 •  " Masaru Emoto " napsal nádhernou knihu s fotografiemi - „ Léčivá síla vody “.

Pokusy trvaly roky, a zjistilo se například, jak  „ otřeseně “ voda vypadala po zemětřesení.

Ale už krátce poté, co přišla pomoc pro oblast postiženou zemětřesením, se zase " zotavila ".

Hezčí krystaly se vyvíjejí i tehdy, když si nějaká oblast uvědomí katastrofální stav životního prostředí a podniknou se kroky znečišťování zamezit.

 • Badatelé pak dělali pokusy s různou hudbou:

Účinky skladeb " heavy metal " byly jednoznačně " destruktivní ".

Zatímco" klasická hudba " Beethovenova, Mozartova či Bachova tvořila " nádherné krystaly."

 • Slova vytištěná počítačem se nalepila na sklenici s destilovanou vodou:

Slova jako: „ ty blázne “ nebo „ je mi z tebe nanic “, měla za následek velmi " ošklivé formy" .

Zatímco: „ děkuji “ zase vyvolávalo " překrásné krystaly ", přičemž se zkoušely i různé jazyky, s různými výsledky.

 • I výrazové odlišnosti vykazovaly různé výsledky.

Strohý příkaz: „ Udělej to! “ je očividně " destruktivní ", na rozdíl od výzvy učinit to společně: „ Udělejme to. “

 • Stále jasněji se ukazovalo, že voda reaguje na myšlenky:

Už jen myšlenka - že voda je " nádherná " , vyvolala " krásné krystalické struktury ".

Zatímco " negativní myšlenky " vyvolávaly velmi " pusté tvary ".

 • Voda reaguje i na obrazy:

Destilovaná voda, která jinak netvoří zvláštní struktury, " tvořila nádherné krystaly" , když byla postavena na obrázek " usmívajícího se děťátka ".

Několik ukázek Emotových fotografií je na další stránce. 

Obrázky vody

Různé zdroje vody...

Masaru Emoto objevil mnoho fascinujících rozdílů v krystalické struktuře vody z mnoha různých zdrojů a různých podmínek na planetě. Voda ze starých horských pramenů ukazuje nádherně tvarované geometrické vzory ve své krystalové podobě.

Znečištěná a toxická voda z průmyslových a zalidněných oblastí a stojící voda z vodovodů a zásobovacích přehrad ukazují náhodně formované krystalové struktury. 

 • Pramenitá voda v Saijo, Japonsko: 

 

 •  Pramenitá voda v Sanbuichi Yusui, Japonsko:

 • Arktický led:

 • Fontána v Lourdách, Francie:

 • Jezero Biwako, největší jezero ve středu Japonska a koupaliště pro oblast Kinki, znešištění se zhoršuje:

 • Řeka Yodo, Japonsko, vtéká do zálivu v Osace, řeka teče skrz většinu z velkých měst v Kasai:

 • Přehrada Fujiwara, před vyřčením modlitby:

 • Přehrada Fujiwara po vyřčení modlitby:

Obrázky vody - hudba

Hudba...

Po nedávné popularitě na poli hudební terapie se Masaru Emoto rozhodl zjistit, jaký vliv má hudba na strukturu vody.

Umístil destilovanou vodu mezi dva reproduktory po dobu několika hodin a poté fotografoval krystaly, které se zformovaly po zmrznutí vody.

 • Beethovenovo Pastorale:

 

 • Bachovo "Vzduch pro strunu G":

 • Tibetská Sutra:

 • Lidový tanec Kawachi:

 • Heavy-metalová hudba:

Obrázky vody - myšlenky a slova

Myšlenky a slova...

Když viděli, jak voda reaguje na rozličné podmínky prostředí, znečištění a hudbu, se Masaru Emoto a jeho kolegové rozhodli prozkoumat, jak myšlenky a slova ovlivňují formování krystalů neupravené, destilované vody, s použitím slov napsaných v textovém procesoru (tj. na počítači) na papír a ten nalepený na sklenici s vodou přes noc.

Stejný postup byl proveden s použitím jmen zesnulých osob.

Vody byly poté zmrazeny a vyfotografovány.

 • Neupravená destilovaná voda:

 • Láska a vděčnost:

 • Děkuji:

 • Štveš mě, zbiju tě:

 • Adolf Hitler:

 • Matka Tereza:

Tyto fotografie ukazují neuvěřitelné odrazy vody, živoucí a silně odpovídající na každou z našich emocí a myšlenek.

Je zcela zřejmé, že voda snadno přebírá vibrace a energii svého okolí, ať už toxického a znečištěného nebo přirozeného původního.
Výjimečná práce Masaru Emota je úchvatným projevem a výkonným nástrojem, který může navždy změnit naše vnímání nás samých a světa, ve kterém žijeme.

Nyní máme hluboký důkaz o tom, že můžeme pozitivně uzdravit a transformovat nás a naši planetu myšlenkami, které se vybereme k myšlení, a způsoby, jakými tyto myšlenky převedeme na akci.