" První Máj..."

Je lásky čas...

Květen je pod vlivem planety Venuše,

a ta je pojmenovaná podle bohyně lásky, štěstí, jara a milostné poezie.

 

Karel Hynek Mácha - Máj

 

Byl pozdní večer - první máj,
večerní máj, byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech,
kvetoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech.

První Máj...

Pohanské tradice...

  • Zvyk prvomájového polibku...

Pochází z pohanské tradice, kdy příroda byla příkladem pro člověka.

A člověk věřil, že svou činností zase ovlivňuje dění v přírodě.

Polibek pod stromem, který je plodný, měl v prvé řadě zajistit páru plodnost.

Později samozřejmě i krásu pro ženu.

Ve středověku...

  • Letnice...

Ve středověku se vždycky začátkem května, na letnice, sjížděli rytíři k turnajům.

Už v roce 755 byla ve Franckém království předložena největší přehlídka zbraní a rekrutů právě na 1. května.

O zelených ozdobených větvičkách jako důkazech lásky se vypráví už v literatuře minnesengrů ze 13. století.

Také zásnuby, při kterých se dívka předávala mládenci před svatbou, na rok na zkušenou, se konávaly v květnu.

Novodobé tradice...

  • Tradice na první máj...

Líbat ženu na prvního máje pod rozkvetlou třešní patří mezi relativně mladé tradice.

Až do 19. století bylo nemyslitelné, aby muž ženu políbil na veřejnosti.

V tradiční společnosti bylo dovoleno líbat toho druhého teprve tehdy, pokud už byla dvojice zasnoubena, anebo alespoň muž projevil ve vztahu k ženě nějaké vážnější úmysly.

Polibek byl totiž považován za velmi intimní projev přízně.

Májové oslavy nebyly jen záležitostí vesnice, ale pronikly i do měst.

Známé jsou tradiční jarní studentské slavnosti – majálesy.

Staročeská májka...

  • Stavění májky – tradice lásky...

V předvečer 1. května se chlapci vypravují do lesa, aby usekli co nejvyšší stromek a udělali z něj do rána staročeskou májku - tradiční symbol jara.

Smrček, jedličku nebo borovici oklestí a špičku ozdobí věnci, šátky, květinami, pentlemi a fáborky.

Celou noc pak májku bedlivě hlídají, protože by jim ji mohli přespolní podříznout a ukrást.

Kromě těchto obecních májů, které se stavějí na návsi, vztyčují někdy mládenci menší májky – vyzdobené břízky, před domy svých dívek.

  • Chodníčky lásky...

1.května nad ránem bylo také v některých krajích zvykem vysypávat chodníčky lásky.

Pěšinky z písku, vápna, pilin, otrub nebo kukuřičného šustí spojily domy zamilovaných dvojic.

Mnohdy tak vyšlo najevo, co mělo být některým očím utajeno.

 

Na rozloučení, mé potěšení, postavím pod okny máj!

Aby věděli falešní lidi, že jsem já chodíval k vám…

K.J.Erben

Májová veselice...

  • Kytka - májová veselice...

V první květnovou neděli obcházeli chlapci s májkou jednotlivá stavení a děvčata jim dávala dárečky.

Pak se všichni sešli na návsi nebo v hostinci a májová veselice, které se říkalo „ Kytka “, mohla začít.

Organizace taneční zábavy se mohla ujmout i děvčata.

Obešla domy s májíčkem – stromečkem na dřevěném talíři, na který sousedé dávali peníze, aby bylo čím zaplatit muzikantům a za občerstvení.

Této oslavě se říkalo „ Věneček “ podle zeleného věnce, který dal dívky před hospodou přicházejícím chlapcům.

Pak je požádaly, aby věnec zavěsily nad dveře.