" Památka zesnulých - Dušičky..."

" Vzpomeňte na vaše zesnulé a zapalte za každého svíčku..."

Památka všech zemřelých - či lidově " dušičky."

  • Pro většinu lidí, jsou " Dušičky"  příležitostí vzpomenout si na zemřelé příbuzné a přátele.
  • Navštívit jejich hroby, projevit mrtvým svou lásku, úctu či vděčnost...
  • Úcta k zemřelým provází lidstvo od nepaměti.
  • Naše současná " Památka zesnulých" se slaví 2. listopadu od 10. století, tedy již více než tisíc let.
  • Toto datum navazuje na křesťanský svátek  "Všech svatých"  1. listopadu a tvoří s ním jeden celek.
  • " Dušičky"  rozhodně patří k událostem, které se slaví.

Lidé cestují do míst, kde mají své kořeny, aby navštívili rodinné hroby. 

  • " Památka zesnulých, Dušičky, svátek Všech svatých..."

Čistě historicky vzato jde o pozůstatek " Keltů ", kteří ve starověku obývali západní, střední a částečně i jižní a východní Evropu, včetně území dnešního Česka.

Právě keltský rok začínal " Samhainem" a  slavil se 1.listopadu v noci z předešlého dne na den sváteční.  

Dnes se s ním můžeme setkat v pokřesťanštělé formě svátku všech Svatých 1. listopadu a následných Dušiček 2.listopadu.

Byl to svátek všech zesnulých a příprava na období zimy.

Zvyk uctívání památky zesnulých navazuje tedy na " předkřesťanské tradice."

Církev od nepaměti konala modlitby a obětovala za zesnulé.

Avšak až na přelomu tisíciletí roku 998 zavedl tento zvyk 2. listopadu benediktýnský opat " Odillo z Cluny " a zvyk se rychle rozšířil po všech křesťanských zemích.

Od té doby se v 18 evropských zemích slaví 1. listopadu svátek " Všech svatých a den poté Dušiček."

  • Oč vlastně jde...

" Svátek Všech svatých" vychází z doložené historické události, jíž bylo vysvěcení Pantheonu v Římě v roce 609.

Pantheon byl původně antický chrám, v němž se uctíval kult všech římských bohů.

" Svátek Všech svatých" je tak vzpomínkovou slavností zemřelých, kteří již dosáhli věčné blaženosti.

" Dušičky"  jsou proti tomu vzpomínkou na ty, kteří této blaženosti zatím nedošli.

" Dušičky " (duše v očistci) jsou rovněž katolickým svátkem slaveným 2. listopadu od 12. století jako vzpomínka na mrtvé.

V římskokatolickém kalendáři najdeme u 2. listopadu název - Vzpomínka na všechny věrné zesnulé.

Protestanti tento den označují jako Památka zesnulých.

Tento pojem vešel i do kalendáře veskrze ateistického.

  • My uctíváme, Američané se veselí...

Slaví jej mnoho států a národů, každý po svém.

Zatímco ve střední Evropě mají klidný průběh, v anglosaských zemích a především v Americe si lidé na tento den pečlivě připravují.

Vyrábí pestrobarevné kostýmy na slavnostní veselice, vydlabávají dýně, které mají strašit…

Halloween se ale v posledních letech, s importem širších kulturních tradic, začal drát i do Česka.

Rozhodně k našim zemí patří více právě uctění památky mrtvých – řezanými květinami na hrob a tichou vzpomínkou na ty, kteří už nejsou mezi námi.

A leckde i setkání s příbuznými a blízkými, kteří jsou od nás daleko a jindy si na setkání nenajdeme čas…