" Nový rok..."

1. Leden...

" NOVÝ ROK..."

 • Kdysi dávno, v dobách římských začínal nový rok 1.března, to je den, kdy přebírali úřad konzulové.
 • Počátek roku souvisí se zavedeným kalendářem.
 • Od r. 46 př. n. l. až do r. 1582 platil Juliánský kalendář, upravený císařem G. J. Caesarem.
 • Juliánský kalendář se od Gregoriánského lišil tím, že za přestupný rok počítal všechny roky, které byly dělitelné čtyřmi.
 • Aby se zabránilo odchylce, která vznikala, počítá Gregoriánský kalendář za přestupné jen ty roky na počátku století, které jsou dělitelné 400.
 • Již podle Juliánského kalendáře byl prvním dnem roku 1. leden.
 • V církevní liturgii se ale zpočátku 1. leden nesvětil, počátkem liturgického roku byl advent.
 • Teprve od 17. st. se prosazovalo sjednocování církevního a občanského počátku roku na 1. leden.

Novoroční zvyky...

Novoroční pověry

" Novoroční pověry..."

 • Novoroční den v neděli...

Mírná zima, úrodné jaro a větrné léto.

 • Novoroční den v pondělí...

Krutá zima a vlhké jaro, povodně a těžké nemoci.

 • Novoroční den v úterý...

Zima bude ještě krutější, ale zato úrodný rok.

 • Novoroční den ve středu...

Příznivý rok, mnoho vína, ale žádný med.

 • Novoroční den ve čtvrtek...

Mírná zima, větrné jaro, parné léto, krásný podzimek, mnoho ovoce a hojnost obilí.

 • Novoroční den v pátek...

Nutno se obávat očních nemocí, také lidé budou hojně mříti a dokonce i hrozí válka.

 • Novoroční den v sobotu... 

Málo obilí i větrů, mnoho ovoce i zimnic.

Význam Silvestra

31. prosince, poslední den roku - slaví svátek Silvestr...

 • Silvestr byl kněz -  který přežil pronásledování křesťanů za císaře Diokleciána a později se stal papežem.
 • Byl jedním z prvních uctívaných světců -  jehož kult se rozšířil do celé Evropy.

Kdysi se jeho svátek nespojoval se žádnými oslavami ani zvyky.

 • Silvestrovská noc získala na významu - až když se v průběhu 16. století ustálil gregoriánský kalendář a počátek Nového roku na 1. ledna.
 • Lidé navštěvovali kostel, děkovali za dobré prožití uplynulého roku a modlili se za dobrý průběh " Nového roku."
 • Veselí a zvyky z pohanských dob však církev nepodporovala.
 • Teprve příchod " nového zlatého věku " v 19. století dodal silvestrovské noci na větším významu.
 • Společnost bohatla a v očekávání ještě lepšího roku slavila Silvestra stále veseleji a okázaleji.

Na venkově přetrvávaly některé zvyky...

 • Chození tzv. ometaček - chudých žen, které chodily po staveních, symbolicky ometaly plotnu, aby kamna v novém roce dobře hořela a přály všeho dobrého, za což obdržely almužnu.
 • Hospodyně se varovaly toho, aby nechaly sušit prádlo, což znamenalo nebezpečí smrti někoho z rodiny v nadcházejícím roce.

Také zvyk jíst o půlnoci ovar a křen s jablky pro štěstí pochází z 19. století...

Význam Nového roku

1. Leden - " Nový rok..."

Na " Nový rok " se nedělaly žádné nepříjemné práce.

Protože se věřilo, že " co se bude dělat na Nový rok, to bude po celý rok."

 • Zpěváci dostávali odměnu, hospodář obdarovával čeledíny a děvečky, rodiče děti.
 • Farníci dávali výslužku svému faráři a přáli mu zdraví a Boží požehnání.
 • Učitelé posílali vrchnosti a městským zástupcům malovaná a veršovaná přáníčka, na které bylo zvykem odpovídat finančním dárkem.
 • V obcích chodila ulicemi koledující mládež.
 • Nesmělo se sušit prádlo, nesmělo se nic vynášet ani vymetat z místnosti. 
 • Chodili pekařští koledníci a peroutkami ometali za drobné pohoštění nebo odměnu prach.
 • Někde chodily na koledu i ženy v šátku s husím křídlem a s hrnečkem kolomazi, kterou umazaly nepozorného hospodáře.
 • Jako výslužku dostávaly pálenku a nějakou pochoutku.
 • Avšak většina těchto zvyků už byla zapomenuta.

Nynější oslavy Nového roku...

 • Dnešním základem oslavy Nového roku - je setkání celé rodiny u bohatého oběda.
 • Neměla by chybět čočka nebo polévka s drobnou krupicí tzv. milionová - aby se člověka držely peníze.
 • Většinou se podává vepřové.
 • Nepřípustný je zajíc či drůbež - aby štěstí neuteklo nebo neulétlo.
 • Po obědě se rodina jde projít, navštěvují se výstavy, kulturní představení či přátelé.
 • Před Novým rokem si přátelé a rodiny posílají blahopřejné novoročenky, s hezkým či vtipným obrázkem a s přáním zdraví a štěstí v nadcházejícím roce.
 • Na novoročenkách někdy bývá francouzská zkratka P.F. (pour féliciter - pro štěstí). 

Novoroční předsevzetí

 • Mnoho lidí si na konci roku dává závazky, co všechno chtějí příští rok zlepšit a udělat.

Že začnou zdravě jíst, že budou alespoň trochu sportovat, že zhubnou, že...

Přejí si zlepšit vztahy se svými nejbližšími, vzdělávat se a mít úspěchy v práci.

Pak na to v průběhu roku ale většinou zase rychle zapomenou. 

Zde je několik rad, jak to udělat, aby nám to vydrželo déle než jenom do konce Ledna...

 • Buďte konkrétní a plánujte realisticky...

Například:

Slíbit si, že v Novém roce zhubnu, je sice dobrý první krok.

Ale lepší je si říct - do začátku července shodím 10 kilo.

Nebo:

Když kouříte 30 let 40 cigaret denně, asi se z vás hned na Nový rok nestane nekuřák.

Tak se na své předsevzetí řádně připravte - a nechtějte hned celou krabičku cigaret rovnou vyhodit, ale pomalu snižujte spotřebu.

 • Dejte si cíl, který jste schopni dodržet...

Je nesmysl říkat si, že do konce ledna zhubnete v pase 20 cm a omládnete o 10 let.  

 • Postupujte pomalými krůčky...

Rozdělte si předsevzetí na několik menších časových jednotek - třeba měsíců.

Dopřejte si na splnění svého předsevzetí dostatek času - všechno nejde hned teď.

 • Vytvořte si plán...

Naplánujte si, co pro splnění uděláte. 

Jak často budete cvičit - pokud chcete zhubnout.

Kolik vykouříte cigaret za týden - pokud chcete přestat kouřit.

 • Odměňte se...

Udělejte si radost vždy, když uděláte i malý krůček k cíli.

Nezapomeňte se vždy něčím odměnit. 

 • Zapisujte vše...

Zapište si všechno, co jste pro naplnění svého předsevzetí udělali.

 • Mluvte o sobě...

Myslíte-li novoroční předsevzetí vážně, pak se za něj nestyďte a svěřte se svému okolí.

 • Zapojte kamarády...

Zapojte i své kamarády, pokud budou chtít, ve dvou se to lépe táhne.

 • Představte si výsledek...

Zavřete oči a představte si například:

Sami sebe v oblečení velikosti 38.

S rozzářenou pletí bez stopy nikotinu

Plni energie, šťastní a spokojení.

Práce na sobě vám pak půjde snadněji.

 • Nevzdávejte se při první chybě...

Chybovat je lidské a nemá cenu vzdávat boj při prvním zakopnutí.