" Pověry..."

" Pověry jsou velmi silná duchovní pouta..." 

Pověry přiřazují některým věcem a dějům nadpřirozenou schopnost...

 • Naši předkové přírodu bedlivě pozorovali a tvořili si o ní určité představy.
 • Mnohým zvířatům a určitým jevům v přírodě přidělovali lidské vlastnosti.
 • To co si nedovedli vysvětlit přirozeným způsobem, to připisovali nadpřirozeným silám.
 • Pověry lidé vymysleli proto, aby si přivolali štěstí, nebo uchránili před zlem.
 • Uchovaly především ve formě přísloví, pořekadel a bájí.
 • Nemusíte pověrám věřit, ale určitě se pozastavíte nad tím, když vám přeběhne přes cestu černá kočka nebo rozbijete zrcadlo.

Nejznámější pověry...

Blesky, bouře, déšť...

Staré pověry nabízí mnoho znaků z přírody, jak poznat, že se blíží bouře, blesky a déšť...

 • Černý oblak ve tvaru vejce - je znamením pro zvlášť silnou bouři.
 • Když fouká vítr a najednou ustane - lze očekávat, že po chvíli zesílí a přejde ve vichřici, která vyvrací stromy.
 • Jestliže kohout začne kokrhat ještě před prvními paprsky - před rozbřeskem začne hustě pršet.
 • Zlatavý věnec kolem mraku - předpovídá silný déšť s bouřkou.
 • Měsíc zdobí světelný kruh - říká se, že měsíc táhne vodu a bude pršet.
 • Když se hejna ryb drží u hladiny - přijde silná bouře od severu.
 • Je-li v mlze vidět zablýsknutí - je to neklamným znamením blížící se bouře.
 • Když vítr změní směr - je to znakem blížící se bouře.
 • Oblaka jsou zbarvená rudě ještě hodinu po západu slunce - přižene se od severu silný vítr.
 • Světlo na vodě, když na obloze není slunce ani měsíc - znamená, že je potřeba se připravit na vichřici.

Číslo sedm...

Pověr souvisejících s číslem sedm najdeme mnoho...

 • Svět byl stvořen - za sedm dní...
 • Sedmý den - je považován za výjimečně šťastný.
 • Podle některých pověr se lidské události odehrávají - v sedmiletých cyklech.
 • Každý sedmý rok dochází k obratu - vychází to pravděpodobně z vyprávění uvedené v Bibli: „O Josefovi a jeho sedmi tlustých kravách a sedmi hubených.“
 • Číslo sedm se považuje nejen za šťastné - ale i magické.
 • Tak zřejmě vznikla pověra - že sedmé dítě v rodině je nejšťastnější.
 • Když se sedmému dítěti narodí sedmé dítě - je prý pravidlem, že je obdařeno léčitelskými schopnostmi a citem pro vnímání nadpřirozených vlivů.
 • Ale i pro obyčejné prvorozené dítě prý platí pověra, že pokud jeho datum narození (sčítá se rok, měsíc a den) bezezbytku dělitelné sedmi – je to znamení jeho vynikající budoucnosti.
 •  A tak nezbývá, než věřit, že sedmička je opravdu šťastným číslem.

O kočkách...

Ve starém Egyptě byly kočky uctívány a byly jim vzdávány božské pocty...

 • Schopnost vidět za šera - je v očích Egypťanů činila nadpozemskými.
 • U čarodějnic se věřilo tomu - že se až devětkrát dokážou převtělit v kočku a uniknout tak smrti. Odtud možná pramení vznik pověry o devíti životech kočky.
 • Jedna z mnohých pověr o kočičích zlých magických vlastnostech vypráví - že se kočky z okolí scházejí, co by čarodějnice, na kočičích sněmech.
 • Černé kočky se využívali k hledání pokladů. Přijdete-li ke křižovatce několika cest a vypustíte černou kočku, pak vás zcela jistě dovede k pokladu…
 • Kočka vždy dopadne na všechny čtyři - to je velký omyl! Kočka se může velmi vážně zranit především při pádu z nízkých výšek, nemá totiž dostatek času k vyrovnání páteře pro bezpečný dopad.
 • Říká se , že kočky jsou falešné - opak je pravdou. Jsou velmi věrné, a pokud si vás vyberou za svého vůdce smečky, jsou vám bezmezně oddané.
 • Kočky nemají rády vodu - tvrzení je pravdivé jen částečně. Voda je nepříjemná pouze pro kočku, která na ni není zvyklá. Naučíme-li kočku styku s vodou, bude ji milovat, protože je vynikajícím plavcem.
 • Štěstí nosí kočky trojbarevné -  tzv. trojky a jsou-li narozené v máji, tedy v květnu, pak je to konstelace naprosto špičková.

O zrcadlech...

Zrcadlo - ve své původní podobě to byl odraz v klidné vodní hladině...

 • Vodní hladina odrážející podobu okolí - to byl nástroj bohů.
 • Bohové se takto ukazovali obyčejným smrtelníkům a tím jim zjevovali svoje poselství. Proto se zrcadlo stalo posvátné.
 • Kdysi dávno nebyla zrcadla ze skla, ale z leštěného kovu.
 • První skleněná zrcadla byla nesmírně drahá - proto rozbité zrcadlo mělo takový význam.
 • V zrcadle vidí každý sám sebe bez přetvářky.
 • V zrcadle ale není vidět ďábel - to proto, že nemá duši, stejně jako upíři, démoni a čarodějnice.
 • Podle pověry právě duše je to - co se zjevuje v zrcadle.
 • Zrcadlo má být zarámované - aby se ďáblovi zamezilo přístupu k duši.
 • Proto se z tohoto důvodu se v domě, kde někdo zemřel - zakrývala všechna zrcadla. Jen tak se mělo zabránit tomu, aby duše zůstala uvězněna v zrcadle a nemohla by odejít do ráje.
 • Jiná pověra zase tvrdí, že se zrcadla zakrývají proto - že duše mrtvého hledá v zrcadle další duši.
 • Téměř všeobecně se věří - že rozbít zrcadlo je špatným znamením.
 • Tomu, komu se to poštěstilo - se má připravit na sedm let neštěstí.
 • Proč právě oněch mystických sedm let - je to doba potřebná k obnově duše.
 • Tak jako na všechny smůly i na tuto existuje pomoc - opravdu ale všechny střepy musíme zakopat hluboko do země.

A našlo by se mnoho dalších, protože pověr o zrcadlech je strašná spousta.

O perlách...

 

Říká se, že perly jsou schopny vracet život...

 • Tato víra vychází ze severského mýtu o Baldorovi, který zemřel.
 • Slzy jeho matky mu navrátily život - ve vodě se proměnily v perly.
 • Když perla ztratí jas - předpovídá blížící se smrt.
 • Když změní perly barvu - to je varování před nemocemi a nebezpečím.
 • Mnozí Indové jsou přesvědčeni, že pokud žena nosí v pupíku perlu - její muž jí bude navždy milovat.
 • Perly v noci svítí (jako oko kočky) a dávají pozor na lidi na moři. 

O nožích...

K nožům se váže mnoho pověr...

 • Nože patří k osobním a často nákladným předmětům, někdy je i důležitým amuletem.
 • Navíc je to důležitý nástroj, který člověk používá při jídle, práci a někdy i v boji.
 • Když po jídle zůstane na stole ležet zkřížená vidlička s nožem -  je to znamení nevyhnutelné hádky.
 • Mnozí farmáři jsou přesvědčeni - že nůž nesmí zůstat přes noc ležet na stole. Věří, že by následující den mohlo zemřít některé ze zvířat.
 • Nůž se také nemá brousit za soumraku - můžeme tím vyvolat vážné finanční i tělesné potíže.
 • Nůž zabodnutý do předních dveří - chrání dům před uhranutím a ďáblem.
 • Platí obecné pravidlo, že nebezpečné předměty není dobré křížit, protože jde o obdobu ukřižování - nikoli kříže, který slouží jako amulet.
 • Pokud nůž spadne a nezabodne se - můžete v budoucnosti očekávat nějakou nepříjemnost.
 • Pokud nůž upadne a zabodne se - znamená to, že přichází nějaký host.
 • Pokud nůž upadne na zem - je to znamení štěstí.
 • Protože nůž je ostrý a nebezpečný - není vhodné ho dávat darem.
 • A pokud už se tak stane, obdarovaný musí okamžitě dárci na revanš - věnovat nějaké peníze nebo drobnost, nemusí to být nic cenného. Vhodné je při tom vyslovit nějaké přání.
 • Například se říkávalo: „ Ať naše láska (nebo přátelství) zůstane stále pevná i před ostřím nože.“

O soli...

Sůl lidé považovali za " posvátnou..."

 • Kdysi byla sůl velmi vzácná.
 • A v mnoha zemích ji považovali za tak cennou - že na její těžbu měl monopol pouze král nebo jiný vládce.
 • Když je někde rozsypaná sůl, tak to znamená - že je nablízku ďábel a strážný anděl přiměl člověka, aby ji rozsypal. Strážný anděl, který chrání člověka - stojí za jeho pravým ramenem a ďábel - číhá za levým ramenem.
 • Proto bylo nutné - hodit přes levé rameno špetku soli a ďábla tak oslepit.
 • Lidé dříve věřili, že sůl je obranou proti jedům. Pravděpodobně má svůj původ ve zvyku vládců sypat do jídla malé množství jedu, aby si proti němu vypěstovali odolnost a nikdo je nemohl otrávit. 
 • Pokud se špetka soli nasype miminku na jazyk - bude mít před sebou dlouhý a šťastný život ve zdraví.
 • Pokud uvítáme důležité a milé hosty chlebem a solí - tak si nás oblíbí.
 • Rozsypaná sůl je ale také znamením blížící se hádky. „ Hádka s manželem začíná vždy rozsypanou solí.“
 • Sůl chrání člověka proti ďáblu.
 • Sůl rozsypaná na prahu domu - brání ďáblu a jeho pomocníkům proniknout dovnitř. Když je na zemi rozsypaná sůl, ďábel dovnitř nevkročí, bojí se, že by zanechal stopy.

O štěstí...

Co přináší štěstí...

 • Abyste něco nezakřikli nebo nepřivolali - zaklepejte na dřevo nebo na zuby (zuby jsou prý bezpečnější, protože neshoří).
 • Chcete-li mít štěstí - hoďte špetku soli za záda nebo si natrhejte čtyřlístky.
 • Kdo počítá penízky při " přibývajícím Měsíci " - ten je rozmnoží.
 • Když člověk spatří srpek " nového Měsíce " přes pravé rameno - bude mít štěstí.
 • Komu zasvítí " Úplněk " nejprve přes levé rameno - toho potká neštěstí.
 • Kýchnout třikrát před snídaní - přináší štěstí.
 • Něco pěkného se přihodí - pokud ve vaší blízkosti bílý holub 3x zavrká.
 • Pokud ti upadne lžička - očekávej hosty.
 • Pokud ti upadne vidlička - návštěvníkem bude žena.
 • Pokud ti upadne nůž - navštíví tě muž.
 • Pokud uvidíte " padat hvězdu " něco si v duchu přejte - padající hvězda vám to splní.
 • Potkat tutéž osobu (náhodně) dvakrát, když jsi venku kvůli obchodu- to je velmi šťastné znamení.
 • Přibít koňskou podkovu na dveře tak, aby konce směřovaly nahoru - přináší štěstí.
 • Sebrat na ulici tužku - přináší štěstí.
 • Sen o cibuli - představuje dobré znamení.
 • Spatřit ptáky přilétat, čím letí výše - tím lépe.
 • Střepy a pavouci - štěstí přináší.
 • Vypadlou řasu hoďte za záda - splní se vám přání.
 • Vysypat krabičku zápalek - přináší štěstí.

O smůle...

Co přináší smůlu...

 • Černá kočka, která před vámi přeběhne cestu, přináší smůlu...
 • Mít paví peří před domem - toto je velmi nešťastné znamení těžké nemoci.
 • Netopýr, který vletěl do domu a hned nevyletí.
 • Pokud rozbiješ hrníček, můžeš očekávat, že tentýž den rozbiješ ještě dva - do třetice všeho dobrého i zlého. Jedinou ochranou je - ulomit hlavičky u dvou zápalek.
 • Ptáci, kteří letí pryč od tebe - odnesou tvé štěstí.
 • Rozbít doma zrcadlo - to je sedm let smůly a neštěstí.
 • Vstát levou nohou napřed.