" Svatební zvyky a pověry..."

" Měly by novomanželům zajistit kvalitnější a spokojenější život..."

" Svatební zvyky..."

 • V dnešní době už se nepraktikují v tak hojné míře a s takovou důsledností jako tomu bylo dříve.
 • Lidé v minulých dobách všechny svatební zvyky a pověry přísně dodržovaly.
 • V dnešní době se drží spíše z recese či pobavení, nežli z přesvědčení o jejich významu a síle. 
 • Svatební zvyků a pověry měly novomanželům zajistit kvalitnější a spokojenější život.
 • Všichni si přáli, aby manželský pár byl šťastný, zdravý, měl dostatek peněz a mnoho zdravých dětí. 

Svatební zvyky...

Zvaní na svatbu...

Dříve na svatbu zval zásadně ženich...

 • Společně se dvěma mládenci obcházeli domy a pomocí básniček a zpívaných popěvků zvali sousedy a příbuzné na svatbu.
 • Nazývali se „ zovčími “, nosili klobouk se snítkou rozmarýnu a velké hole s bílými pentlemi.
 • Většinou to dělali několik dní před svatbou nebo přímo ve svatební den.

Svatební koláčky...

 • Mají se péci asi 2-3 týdny před svatbou.
 • Rozdávají se příbuzným, přátelům a sousedům a zároveň jsou pozvánkou na svatbu.
 • Do papírových košíčků s koláčky se vkládají pozvánky na svatbu a hostinu.
 • Koláčky  by měly mít tři různé náplně - většinou to bývá tvaroh, mák, povidla, ale i marmeláda nebo ořechy.

Loučení se svobodou...

Loučení se svobodou by správně mělo probíhat v předvečer svatby...

 • Dříve to byla výsada jen ženicha, který společně s přáteli a známými celou noc slavil, tančil a zpíval.
 • Zároveň připravoval svatební výzdobu pro následující den - včetně svatebních májek.
 • V dnešní době se se svobodou loučí jak ženich, tak i nevěsta  - a většinou už týden před svatbou.

Svatební šaty...

Každá nevěsta by měla mít v den svatby na sobě...

 • Něco nového – jako symbol nového počátku.
 • Něco půjčeného – jako symbol toho, že si bude brát k srdci i rady jiných.
 • Půjčená věc by měla být od šťastného a veselého člověka.
 • Půjčené mohou být i svatební šaty. 
 • Něco starého – jako symbol zachování rodinné tradice.
 • Starou věcí bývá často rodinný šperk, ale pozor na perly - perly jako šperk nevěsty přináší slzy. 
 • Něco modrého - modrá znamená věrnost, lásku a dlouhý život. 
 • Dnes většinou volíme v modré barvě podvazek a modrá se může objevit i v kytici.
 • Modré nebo fialové svatební šaty - symbolizují modřiny.
 • Pokud si nevěsta sama šije šaty - zašívá si cestu ke štěstí. 
 • Matka ani sestra nevěsty by neměly mít šaty stejné barvy jako nevěsta.

Mince a čtyřlístek ve střevíčku...

 • Pokud si dá nevěsta do střevíčku minci - tak si tím zajistí bohatství.
 • Pokud si k tomu ještě přidá čtyřlístek - tak navíc získá lásku a štěstí.

Při odchodu nevěsty z domu...

 • Při odchodu nevěsty z domu, by měla dát maminka nevěsty - nevěstě drobnou minci do svatební pompadúrky, jako symbol bohatství a hojnosti v nové domácnosti. 

Ženich...

 • Ženich by neměl mít motýlka - aby nevěstě neuletěl.

Zdobení a svatební kytice...

Zdobení vývazky...

 • Tento svatební zvyk se týká všech svatebčanů.
 • Jedná se o zdobení šatů takzvanými - voničkami, či vývazky myrty.
 • Připevňují se všem svatebčanům na klopy - svědkové mají větší.
 • Rodiče mohou mít taktéž výraznější.
 • Ženich má tzv. korzáž - ta je tvořena z jednoho květu z nevěstiny kytice.

Družičky...

 • Družičky jsou ještě svobodné dívky - které doprovázejí nevěstu do kostela.
 • Družičky si oblékaly podobné šaty a závojík, tak aby zmátly zlé duchy a neublížily nevěstě.

Svatební kytice...

 • Nejkrásnější kytici má nevěsta a měla by ji vidět až ráno v den svatby a dostat ji přímo od ženicha.
 • Jako poděkování se dává kytice i maminkám a svědkům.
 • Svědkyni kytice nebo květinový náramek, svědkovi korzáž.
 • Kytice nevěsty, kytice maminek a kytice svědků - by měly být stylově odlišné, nicméně ve stejném duchu.
 • Na konci svatební hostiny hodí nevěsta kytici za hlavu mezi svatebčany.
 • Která žena či dívka ji chytí - do roka se vdá.
 • Kytici vždy musí někdo chytit, i kdyby to měl být muž nebo vdaná žena - zajistíte tak štěstí novomanželům.

Zdobení vozů...

 • Zdobí se také kolona vozů svatebčanů.
 • Auto nevěsty je již tradičně nejkrásněji nazdobeno, obvykle rodina volí nejprestižnější vůz, jež má k dispozici.
 • Zdobí se panenkou ve svatebních šatech, dnes již častěji květy, prsteny s kyticí, voály – zkrátka záleží jen na fantazii.
 • I auto ženicha určitě zasluhuje nějakou tu ozdůbku.
 • Výběr je opět široký – od panáčka ve fraku, cylindru až k živým květům.

Kolona vozů...

 • Auto ženicha vyráží jako první.
 • Naopak jako poslední v koloně je auto nevěsty.

Zkouška ženicha a nevěsty...

Zkouška ženicha...

 • U nevěstina domu se pro ženicha připraví špalek se sekerou a láhev vína.
 • Chopí-li se sekery, značí to - že z něj bude dobrý hospodář.
 • Avšak sáhne-li po láhvi - bude z něj opilec.

Zkouška nevěsty...

 • Při prvním vkročení do ženichova domu měla mít nevěsta připravenu v místnosti metlu.
 • Tou musela hbitě zamést a postavit ji opět na místo.
 • Dávala tím najevo, že chce být dobrou hospodyní.

Zvyky po obřadě...

Spolek svobodných...

 • Svobodní mladí muži zatarasí snoubencům cestu do kostela – tyčemi, řetězy, prkny nebo hedvábnými stuhami.
 • Ženich musí za nevěstu zaplatit výkupné, teprve pak jsou překážky odstraněny.
 • Jedná se o symbolické rozloučení nevěsty s rodičovským domovem, bezstarostným mládím a seznámení se se začátkem nového života.
 • Někdy si snoubenci vykupují cestu oba - což znamená výzvu ke společnému překonávání všech životních překážek.

Ochranné kouzlo...

 • Přátelé zasypávají novomanžele před jejich domem oříšky, zrním, drobnými mincemi nebo fíky.
 • Tentokrát nejde o početné potomstvo, ale o oběť, která je přinášena bohům domu a domácího krbu.
 • Oběť má smířit duchy s nově příchozími a s nově založenou rodinou.

Svatební brána...

 • Svatební brána vždy vyzývá k tomu, aby se jí prošlo.
 • Slouží jako ochrana a symbolicky znázorňuje přechod mezi dvěma světy - mezi světem známým a neznámým.
 • Stejně jako svatební věnec by měla být bohatě zdobená pentličkami, květinami a břečťanem a vždy vzbuzovat veselou a radostnou náladu.

Špalír...

 • Přátelé novomanželů vytvoří uličku, kterou musí oba projít.
 • Přitom se jim v tom snaží všemožně zabránit, ale nenásilně.
 • Symbolický význam - překonávání manželství v nesnázích.

Zasypávání rýží anebo květy...

 • Aby bylo novomanželům dopřáno hojně potomků, jsou zasypáni po obřadu - rýží, v některých oblastech také konfetami, oříšky nebo rozinkami, někdy i bonbony.
 • Stejný význam má i jiný zvyk - během svatební hostiny je nevěstě posazeno na klín malé dítě.

Rozsypávání květin...

 • Neteře snoubenců nebo dcery jejich přátel jdou v čele svatebního průvodu do kostela a rozhazují kolem květiny.
 • Toto je rovněž původem pohanský zvyk.
 • Květiny měly přilákat bohyni plodnosti.

Zatahování...

 • Ženichovi kamarádi napnou po skončení obřadu před východem z kostela provaz, ozdobený květy, stuhami, ale i např. vypitými lahvemi.
 • A dovolí novomanželům pokračovat v cestě, jen když se ženich vyplatí.
 • Tímto způsobem se ženich vykupuje ze svých mladických hříchů.

Železná koule...

 • Tradice, kdy se ženichovi před úřadem nasadí železná koule na nohu, je víceméně recesí a měli by si ji vzít na starost známí snoubenců.
 • Ženich se musí vykoupit financemi – obrazně se tak vykupuje z hříchů z mládí.
 • Můžeme ještě nevěstě nabídnout pilku, aby si - již svého - muže vysvobodila.

Troubení aut po obřadě...

 • Po obřadu by svatební kolona měla troubit jako projev radosti z nově uzavřeného manželství.
 • Okolí se tím dává najevo, že obřad se povedl.
 • Nemělo by se troubit při cestě před obřadem, přináší to smůlu. 

Zvyky na hostině...

Rozbíjení talíře...

 • Před vstupem do restaurace je číšníkem (majitelem) restaurace přáno novomanželům mnoho štěstí a je vykonán přípitek. 
 • Při tom " nechtěně " upadne číšníkovi (majiteli) talíř, který má schovaný pod podnosem.
 • Novomanželé pak musí zamést střepy.
 • Zametání symbolizuje spolupráci v manželství a střepy štěstí.
 • Navíc se hlukem odhánějí zlí duchové.  
 • Při zametání je ale velmi důležité, kdo se zmocní lopatky a kdo smetáčku.
 • Říká se, že ten, který zametá, tím bude zametáno a v manželství bude mít hlavní slovo ten druhý.
 • Novomanželé by si také měli jeden střep uchovat na památku.

Přenášení přes práh...

 • Ženich by měl nevěstu přenést přes práh a to jak na hostině, tak i doma.
 • Toto prý přelstí  zlé duchy, kteří číhají pod prahem.
 • Dalším vysvětlením bylo, že pod sukní nevěsty se mohou zlí duchové skrývat.
 • Proto, když ji ženich zvedně do výše, vytřese je ven ještě před domem.

Děkování rodičům...

 • V některých rodinách se dodržuje tradice děkování za výchovu rodičů a to tak, že si klany předávají navzájem dorty.
 • To se odehrává zpravidla ráno u nevěsty.
 • Častější je však děkování rodičům při přípitku před zahájením hostiny.

Proslov...

 • Otec nevěsty by měl pronést proslov.
 • Začne ho tím, že se zvedne za židle a nožem jemně poťuká na skleničku se sektem.
 • Proslov by měl být požehnáním novomanželům do společného života.
 • Přípitek může pojmout, jak jen se k naturelu otce a charakteru svatby hodí.
 • Humorně, dojemně, rozsáhle i velmi krátce.
 • Přípitek může také místo otce pronést některý ze svědků.
 • Krmení polévkou...
 • Společné pojídání polévky novomanželi z jednoho talíře na svatební hostině symbolizuje jejich spolupráci.
 • Druhý význam, který je snad ještě podstatnější, je symbol onoho společného rodinného krajíce, z něhož je nutno si brát a dávat rovným dílem.

Svatební dort...

 • Svatební dort je symbolem plodnosti.
 • Říká se, že kdo bude mít při krájení dortu ruku nahoře - ten bude mít v manželství navrch.
 • Aby manželství vydrželo - musí nevěsta i ženich ochutnat svatební dort.
 • Ani svatební hosté by neměli dort odmítnout - přineslo by to smůlu jim i snoubencům.
 • Aby neměla nevěsta uplakané děti a nouzi v manželství - nesmí péct ani jinak pomáhat s pečením svatebních koláčů, dortu a cukroví.
 • Které družičce se ukrojený kousek ze svatebního dortu na talířku převrátí - do roka se vdá, anebo zůstane sedm let neprovdána.

Další zvyky na hostině...

Únos nevěsty...

 • Symbolizuje dívčino odloučení od rodičů a přechod k novému životnímu společenství.
 • V pokročilé hodině, kdy se už hostina schyluje ke konci, unesou přátelé novomanželů nevěstu.
 • Pokud ji ženich nenajde, musí zaplatit výkupné.

Pozor!

 • Akce by se měla každopádně časově ohraničit, aby ostatní hosté dlouhé hodiny nečekali na nevěstin návrat a nakonec se nedočkali.
 • To by jim určitě náladu nezlepšilo.

Házení kytice...

 • Oblíbenou atrakcí pro svobodné dívky je házení kyticí.
 • Nevěsta si stoupne zády k půlkruhu dívek, aby nevěděla, komu kytku hází.
 • Ta dívka, která kytici ukořistí, se do roka vdá.
 • Kytice by neměla upadnout, to nosí smůlu.

Krájení svatebního dortu...

 • Opět se k tomuto aktu váže legenda – ten, kdo uchopí nůž, bude v manželství hrát první housle, nikoliv ten, co jen položí ruku na toho druhého.
 • Nikdo by neměl dort odmítnout – všichni musí z dortu ochutnat – včetně nevěsty a ženicha, jinak to přinese smůlu novomanželům, tak i tomu, kdo neochutnal.

První manželský tanec...

 • Na všech svatbách bývá zvykem sólo pro novomanžele.
 • Hosté kolem novomanželů utvoří kolečko a při tanci je zasypávají papírovými konfetami.
 • Další sólo patří nevěstě se svým otcem, ženichovi s matkou a následně nevěstě s ženichovým otcem a ženichovi s nevěstinou matkou.

Vystřelování podvazku...

 • Každá nevěsta by měla mít podvazek, byť jen pro ozdobu.
 • Podvazek se vysvléká a napnutím vystřeluje mezi svobodné pány.
 • Kdo jej chytí, bude na řadě se ženěním.  

Půlnoční převlékání nevěsty...

 • Nevěsta by měla mít na sobě svatební šaty až do půlnoci, pak se chodí převlékat do tzv. půlnočních šatů.
 • Pokud se nevěsta vysvleče ze svatebních šatů dříve, než v půlnoci znamená to, že v manželství nevydrží.

Počasí ve svatební den...

Podle počasí se usuzuje na budoucnost manželství...

 • Jasný den - radost v manželství.
 • Vítr – větroplašství.
 • Jasné slunce - harmonické manželství.
 • Zatažená obloha a bouřka – hádky.
 • Déšť - slzy smutku i radosti.
 • Sníh - požehnání a bohatství.